HOME > BEVERAGE > SHOCHU

SHOCHU 焼酎 / AWAMORI 泡盛

SHOCHU (UNDER 24 DEGREE)
SHOCHU (OVER 25 DEGREE)
AWAMORI

 

SHOCHU (KOME) UNDER 24 DEGREE

TORIKAI (KOME)TORIKAI (KOME)
#14607 (750ml)

BREWER : TORIKAI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KUMAMOTO
HAKUTAKE SHIRO (KOME)24-DO KAWABE JUNMAI KOME SHOCHU
# 14624 (750ml)

BREWER : SENGETSU SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KUMAMOTO
HAKUTAKE SHIRO (KOME)HAKUTAKE SHIRO (KOME)
# 14620 (750ml)
# 14623 (200ml)

BREWER : TAKAHASHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KUMAMOTO
HAKUTAKE SHIRO (KOME)GINREI SHIRO (KOME)
# 14639 (750ml)
# 14651 (200ml)

BREWER : TAKAHASHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KUMAMOTO
KINJO SHIRO (KOME)KINJO SHIRO (KOME)
# 14640 (750ml)
# 14650 (200ml)

BREWER : TAKAHASHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KUMAMOTO
 

SHOCHU (MUGI) UNDER 24 DEGREE

YOKAICHI (MUGI)YOKAICHI (MUGI)
#14603 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KYOTO
IICHIKO SEIRIN (MUGI)IICHIKO SEIRIN (MUGI)
#14369 (750ml)
#14371 (200ml)

BREWER : SANWA SHURUI
ALCOHOL LEVEL : 20%
PLACE OF PRODUCTION : OHITA
KAKUSHIGURAKAKUSHIGURA (MUGI)
#14604 (750ml)

BREWER : HAMADA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
SHIMAUTA (AWAMORI)SENGETSU SHOCHU (MUGI)
# 14636 (750ml)

BREWER : SENGETSU SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 7%
PLACE OF PRODUCTION : KUMAMOTO

TSUKUSHI KURO SHOCHU (MUGI)TSUKUSHI KURO SHOCHU (MUGI)
#14654 (750ml)

BREWER : NISHI YOSHIDA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : FUKUOKA
HITOTSUBU NO MUGI/MUGI (MUGI)HITOTSUBU NO MUGI/MUGI (MUGI)
# 14628 (750ml)

BREWER : NISHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA

SHOCHU (IMO) UNDER 24 DEGREE

SHIRANAMI (IMO)SHIRANAMI (IMO)
#14600 (750ml)

BREWER : SATSUMA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
KURO SHIRANAMI (IMO)KURO SHIRANAMI (IMO)
#14610 (750ml)

BREWER : SATSUMA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
KICCHO HOZAN (IMO)KICCHO HOZAN (IMO)
#14612 (750ml)

BREWER : NISHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
TOMINO HOZAN (IMO)TOMINO HOZAN (IMO)
#14611 (750ml)

BREWER : NISHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
SATSUMA HOZAN (IMO)SATSUMA HOZAN (IMO)
#14613 (750ml)

BREWER : NISHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
KAIDO (IMO)KAIDO (IMO)
#14622 (750ml)

BREWER : HAMADA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
SATSUMA OTOME (IMO)SATSUMA OTOME (IMO)
# 14637 (750ml)

BREWER : SATSUMA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
 

SHOCHU (OTHERS) UNDER 24 DEGREE

JOUGO (KOKUTO)JOUGO (KOKUTO)
#14602 (750ml)

BREWER : AMAMI OSHIMA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
SHIMAUTA (AWAMORI)7-DO KOI SHISOU LIQUEUR
# 14626 (750ml)

BREWER : SENGETSU SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 7%
PLACE OF PRODUCTION : KUMAMOTO
TAKARA SHOCHU (MOLASSES)TAKARA SHOCHU (MOLASSES)
#14357 (1.75L)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KYOTO
SUDACHI CHU (SUDACHI)YAYOI TAIKO NO KURO USAGI (KOKUTO)
#14659 (750ml)

BREWER : YAYOI
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA

SHOCHU (KOME) OVER 25 DEGREE<24 DEGREE HARD LIQUOR LICENSE REQUIRED

MUGON KOME SHOCHU MUGON KOME SHOCHU (KOME)
#14653 (750ml)

BREWER : SENGETSU SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 30%
PLACE OF PRODUCTION : KUMAMOTO
YOKAICHI (KOME)YOKAICHI (KOME)
#14365 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KYOTO
GANKUTSUOH (KOME)GANKUTSU OH (KOME)
#14352 (750ml)

BREWER : KUROKABE GURA
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : MIYAZAKI
KISSUI VODKA (KOME)KISSUI VODKA (KOME)
#14358 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 40%
PLACE OF PRODUCTION : KYOTO

SHOCHU (MUGI) OVER 25 DEGREE HARD LIQUOR LICENSE REQUIRED

YOKAICHI (MUGI)YOKAICHI (MUGI)
#14366 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KYOTO
IICHIKO SILHOUETTE (MUGI)IICHIKO SILHOUETTE (MUGI)
#14361 (750ml)

BREWER : SANWA SHURUI
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : OHITA
IICHIKO KUROBIN (MUGI)IICHIKO KUROBIN (MUGI)
#14370 (750ml)

BREWER : SANWA SHURUI
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : OHITA
IICHIKO FRASCO (MUGI)IICHIKO FRASCO (MUGI)
#14367 (750ml)

BREWER : SANWA SHURUI
ALCOHOL LEVEL : 30%
PLACE OF PRODUCTION : OHITA
TSUKUSHI KURO SHOCHU (MUGI)TSUKUSHI KURO SHOCHU (MUGI)
#14644 (750ml)

BREWER : NISHI YOSHIDA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : FUKUOKA
TSUKUSHI SHIRO SHOCHU (MUGI)TSUKUSHI SHIRO SHOCHU (MUGI)
#14645 (750ml)

BREWER : NISHI YOSHIDA 
SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : FUKUOKA
HITOTSUBU NO MUGI (MUGI)HITOTSUBU NO MUGI (MUGI)
#14646 (750ml)

BREWER : NISHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
HITOTSUBU NO MUGI (MUGI)KINTARO SHOCHU (MUGI)
#14643 (750ml)

BREWER : NISHI YOSHIDA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : FUKUOKA

SHOCHU (IMO) OVER 25 DEGREE HARD LIQUOR LICENSE REQUIRED

SHIRANAMI (IMO)SHIRANAMI (IMO)
#14348 (750ml)

BREWER : SATSUMA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
IKKOMON (IMO)IKKOMON (IMO)
#14353 (750ml)

BREWER : KOMAKI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
KUROKAME (IMO)KUROKAME (IMO)
#14354 (750ml)

BREWER : KAMI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
BENIIKKO (IMO)BENIIKKO (IMO)
#14356 (750ml)

BREWER : KOMAKI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
SATSUMA KURA DASHI GENSHU (IMO)SATSUMA KURA DASHI GENSHU (IMO)
#14638 (750ml)

BREWER : SATSUMA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 37%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
MANZEN IMO SHOCHU (IMO)MANZEN IMO SHOCHU (IMO)
#14647 (1.75L)

BREWER : MANZEN SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
KICCHO HOZAN (IMO)KICCHO HOZAN (IMO)
#14634 (750ml)

BREWER : NISHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
TENSHI NO YUWAKU IMO (IMO)TENSHI NO YUWAKU IMO (IMO)
#14632 (750ml)

BREWER : NISHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 40%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
TOMI NO HOZAN (IMO)TOMI NO HOZAN (IMO)
#14633 (750ml)

BREWER : NISHI SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : KAGOSHIMA
 

SHOCHU (OTHERS) OVER 25 DEGREE HARD LIQUOR LICENSE REQUIRED

JUN (GRAIN)JUN (GRAIN)
#14343 (750ml)

BREWER : TAKARA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 35%
PLACE OF PRODUCTION : KYOTO
TOWARI (SOBA)TOWARI (SOBA)
#14355 (750ml)

BREWER : KUROKABE GURA
ALCOHOL LEVEL : 25%
PLACE OF PRODUCTION : MIYAZAKI

AWAMORI

HANA SHIMAUTA (AWAMORI)HANA SHIMAUTA (AWAMORI)
# 14649 (750ml)

BREWER :
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : OKINAWA
SHIMAUTA (AWAMORI)SHIMAUTA (AWAMORI)
# 14625 (750ml)

BREWER : HIGA SHUZO
ALCOHOL LEVEL : 24%
PLACE OF PRODUCTION : OKINAWA
 

Copyright © 2017 N.A. Sales Company, Inc. All rights reserved.